About UsCompany Information

Company Song

MATSUI Company Song

Lyrics: All MATSUI employees
Supplementary lyrics: Norihiko Sugi
Written and arranged by: Katsuhisa Hattori

First verse

Nippon no rekishini ima sobietatsu
Mujinka gijutsu no ware pioneer 

Kokoro ni tikau hibi no kakushin
Zenshin arunomi mezasu wa mirai

Hito no kurashini yutori hirogeru
System Maker Matsui Matsui

Second verse

Nippon no ashitani ima sosoritatsu
Gourika gijutsuno ware pioneer

Sessa takumashi icchidanketsu
Minagiru tikarade mezasuwa sekai

Tikyugurumino yutori hirogeru
System Maker Matsui Matsui

Produced at the 70th anniversary
Song: Dark Ducks

"Umi yo, Umi yo, Kaze yo"(=Sky, Sea, Wind)

Image Song of MATSUI

Lyrics: Norihiko Sugi
Written and arranged by: Katsuhisa Hattori

First verse

Aoisora dokomade dokomade tsuzuku
Hito no kurashi no miraie miraie tsuzuku
Donto ike Donto ike MATSUI no tamashii donto ike
Hikuna sagaruna miraio mezase

Second verse

Aoisora dokomade dokomade tsuzuku
Haruka tikyuno hatemade hatemade tsuzuku
Donto ike Donto ike MATSUI no tamashii donto ike
Umio norikoe sekaio mezase

Third verse

Aoisora dokomade dokomade tsuzuku
Toi utyuuno ashitae ashitae tsuzuku
Donto ike Donto ike MATSUI no tamashii donto ike
Kaze ni norenore utyuuo mezase

Song: Dark Ducks